تسبیب در قتل غیر عمد

۲۲,۰۰۰ تومان

گزارش نشست علمی با همکاری مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

چاپ سوم – فروردین ۱۴۰۱
رقعی – ۶۸ صفحه
قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۵۵۶

موجود در انبار