گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (در بازه زمانی ابتدای مهر ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۲)

۴۰,۰۰۰ تومان

چاپ اول _وزیری _ 930 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485353

موجود