نشست نقد رأی ۹ _ رها نمودن مصدومین و خودداری از کمک به آن ها

چاپ تمام

نشست های نقد و بررسی آرای قضایی

چاپ اول _ پالتویی _ 72 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9789642836246