مجموعه حقوقی؛ مجله تخصصی دیوان عالی کشور ـ سال نخست، شماره نخست، پاییز ۱۴۰۰

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سال نخست، شماره نخست، پاییز ۱۴۰۰

اعضای هیئت تحریریه:

قضات دیوان عالی کشور
دکتر رضا فرج‌اللهی، دکتر یدالله علیزاده، دکتر سام سوادکوهی‌فر، دکتر عبدالحمید مرتضوی‌فر، دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور، دکتر محمد بارانی

اساتید دانشگاه
آیت‌الله دکتر محقق داماد، دکتر رحیم نوبهار، دکتر عبدالله شمس، دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر عباس شیری، دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، دکتر حسن محسنی

اعضای افتخاری
آقایان دکتر سید مهدی خاموشی و احمد مبلغی

#تحلیل_آرای_وحدت_رویه
#وحدت_رویه_۷۹۲
#وحدت_رویه_۸۰۳
#وحدت_رویه_۷۹۳
#وحدت_رویه_۷۹۴
#وحدت_رویه_۷۹۹
#وحدت_رویه_۸۰۴
#وحدت_رویه_۸۰۵

به ضمیمه:

#گزیده_آرای_دیوان_عالی_کشور
#رهنمودهای_قضایی_دیوان_عالی_کشور

#دیوان_عالی_کشور

 

موجود

شناسه محصول: 101139 دسته: ,