مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۱۱ – سال ۱۳۸۴)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

چاپ چهارم – زمستان 1400

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار