مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم 

۲۵,۰۰۰ تومان

 

نویسندگان: داود پرچمی، فاطمه درخشان؛ مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضاییه
چاپ اول – ۱۲۸صفحه – خرداد۱۳۹۹

#معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار