مجموعه قوانین آیین دادرسی در امور مدنی به همراه قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (رقعی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چاپ دوم در قطع رقعی- تیر 1401
قیمت: 115.۰۰۰ تومان

#قوانین #آیین_دادرسی_مدنی
#اجرای_احکام_مدنی
#نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی

#آرای_وحدت_رویه
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه
#نظرات_مشورتی
#آیین_نامه_های_مرتبط

شابک: 9786004802277

موجود در انبار