حقوق مالکیت صنعتی در آیینه اندیشه‌های قضایی (چاپ دوم)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پژوهش و تدوین: علی سیدین، مهدی کارچانی
ناظر علمی: دکتر سیدحسن میرحسینی

چاپ دوم – بهمن 1400
(چاپ اول – شهریور 1400)
رقعی – 535 صفحه

شابک: 9786227553185

پژوهشگاه قوه قضاییه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

موجود

شناسه محصول: 101133 دسته: ,