مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست

۲۸,۰۰۰ تومان

چاپ اول ۴۶۴ صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800969

موجود در انبار