در شعاع عدالت ـ روایت زندگانی قاضی سمسارزاده

۱۲,۰۰۰ تومان

مجموعه در شعاع عدالت روایت زندگانی قاضی پیشکسوت ایران، درآمدی به تاریخ شفاهی دادگستری کشور و معیاری برای ارزیابی میزان تفاوت ها و شباهت های نسل امروز و نسل گذشته قضات و الگویی برای سبک زندگی قضات جوان است.

این مجموعه در عین حال نماینگر آهنگ شتابان حرکت نظام اجتماعی و قضایی ایران در مسیر پیشرفت و تکامل است.

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485834

ناموجود