مطالعه موردی مسائل حقوقی موجر و مستاجر (چاپ هفتم)

۸۵,۰۰۰ تومان

اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ هفتم – اسفند 1402

چاپ ششم ـ فروردین 1402

۱۴۴ صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک: 9786004801164

 

موجود