فصلنامه رأی شماره ۱۸ـ مطالعات آرای قضایی ـ بهار ۱۳۹۶

۸,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه

176 صفحه – بهار 1396
رقعی – 8000 تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

موجود

شناسه محصول: 100514 دسته: ,