مجموعه حقوقی؛ مجله تخصصی دیوان عالی کشور – سال نخست، شماره دوم، بهار ۱۴۰۱

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سال نخست، شماره دوم، بهار ۱۴۰1

اعضای هیئت تحریریه:

قضات دیوان عالی کشور
دکتر رضا فرج‌اللهی، دکتر یدالله علیزاده، دکتر سام سوادکوهی‌فر، دکتر عبدالحمید مرتضوی‌فر، دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور، دکتر محمد بارانی

اساتید دانشگاه
آیت‌الله دکتر محقق داماد، دکتر رحیم نوبهار، دکتر عبدالله شمس، دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر عباس شیری، دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، دکتر حسن محسنی

اعضای افتخاری
آقایان دکتر سید مهدی خاموشی و احمد مبلغی

#تحلیل_آرای_وحدت_رویه
#وحدت_رویه_798
#وحدت_رویه_805
#وحدت_رویه_813

به ضمیمه:

#گزیده_آرای_دیوان_عالی_کشور
#رهنمودهای_قضایی_دیوان_عالی_کشور

#دیوان_عالی_کشور

 

ناموجود

شناسه محصول: 101188 دسته: ,