نقد رای – استان فارس (آرای دادگستری کل استان فارس در بوته نقد و تحلیل؛ جلد سوم)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان فارس
به کوشش: سیدکاظم موسوی، دکتر ارسلان اشرافی

چاپ اول: شهریور 1401
339 صفحه – قیمت: 175000 تومان

#محاکم_کیفری
#محاکم_حقوقی
#محاکم_خانواده
#قرار_نهایی_دادسرا
#رویه_قضایی
#آرای_قضایی
#نقد_رای

مشتمل بر آرای قضایی با محوریت؛
کیفری:
#قتل_عمد_تعدد_مادی_تعدد_معنوی
#تغییر_کاربری_غیر_مجاز
#خیانت_در_امانت
#معاونت_در_تخریب_عمدی
#جعل_و_استفاده_از_سند_مجعول
#گواهی_خلاف_واقع_حصر_وراثت
#تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع
#حادثه_ناشی_از_کار
##خودکشی_قاتل_و_تبدیل_قصاص_به_دیه
#قتل_شبه_عمد #مهدورالدم

حقوقی:
#حواله_کرد_چک
#اخذ_به_شفعه
#ابطال_مزایده
#مطالبه_خسارت
#کاهش_قدرت_خرید_ثمن
#الزام_به_تمکین
#ورشکستگی
#وجه_التزام
#آثار_سوگند
#عسر_و_حرج

شابک: 9786004802505

فقط 4 عدد در انبار موجود است