مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۳ – سال ۱۳۹۶) (دوجلدی-بخش۱و۲)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – پاییز 1399
قیمت دوره دوجلدی: 190 هزار تومان
#دیوان_عالی_کشور

شابک:

 

موجود در انبار