فصلنامه رأی شماره ۷ـ مطالعات آرای قضایی ـ تابستان ۱۳۹۳

چاپ تمام

پژوهشگاه قوه قضاییه

136 صفحه – چاپ شده در تابستان 1393
رقعی – 6000 تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

شناسه محصول: 100137 دسته: ,