مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی ( ۱۳۹۶-۱۳۶۱)

۵۵,۰۰۰ تومان

چاپ اول و چاپ دوم _ 664 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار