مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین های حبس در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

۳۵,۰۰۰ تومان

چاپ دوم _ 360 صفحه _ رقعی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار