مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی، مالی، اراضی و صنایع (۱۳۹۶-۱۳۶۱)

۸۳,۰۰۰ تومان

رقعی _ چاپ اول_664 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801874

موجود