مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه عمران، شهرسازی و اسناد (۱۳۹۶-۱۳۶۱)

۸۱,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ رقعی _ 648 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار