خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی

۴۵,۰۰۰ تومان

اکبر میرزانژاد جویباری ـ رضا خشنودی

چاپ اول – ۳۰۴ صفحه – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

#خسارت_تاخیر_تادیه
#خسارت_مالی
#سیستم_بانکی
#خسارت_قابل_جبران
#دین_دستگاه_دولتی
#دین_ناشی_از_استخدام
#فوت_مدیون
##ضامن_مستقل
#دیه #بیمه #مقصر_حادثه
#تغییر_فاحش_قیمت_سالانه
#وجه_التزام
#انتهای_زمان_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786229700622

موجود در انبار