خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی

۴۵,۰۰۰ تومان

اکبر میرزانژاد جویباری
رضا خشنودی
چاپ اول – ۳۰۴ صفحه – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان
#خسارت_تاخیر_تادیه
#خسارت_مالی
#سیستم_بانکی
#خسارت_قابل_جبران
#دین_دستگاه_دولتی
#دین_ناشی_از_استخدام
#فوت_مدیون
##ضامن_مستقل
#دیه #بیمه #مقصر_حادثه
#تغییر_فاحش_قیمت_سالانه
#وجه_التزام
#انتهای_زمان_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه
#انتشارات_قوه_قضاییه

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

 

 

 

موجود در انبار