نشست نقد رأی ۸ _ خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار

۴,۰۰۰ تومان

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی

چاپ اول _ پالتویی _ 64 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه