فصلنامه رأی شماره ۶ ـ مطالعات آرای قضایی ـ بهار ۱۳۹۳

چاپ تمام

پژوهشگاه قوه قضاییه

144 صفحه – چاپ شده در پاییز 1395
رقعی – 7000 تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

شناسه محصول: 100136 دسته: ,