فصلنامه علمی ـ تخصصی قضاوت، شماره ۹۱ پاییز ۱۳۹۶

۸,۰۰۰ تومان

آموزش دادگستری استان تهران

#انتشارات_قوه_قضاییه
مدیرمسئول: احسان مظفری

چاپ پاییز 1396
قیمت: 8000 تومان

#مجله_قضاوت

فقط 2 عدد در انبار موجود است