مجموعه کامل قوانین و مقررات کیفری کاربردی (با اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس در متن)

چاپ تمام

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

قیمت: ۱۴۵هزار تومان

چاپ اول – هندبوک قطع جیبی
تک‌جلدی نفیس – ۱۲۹۶ صفحه

همراه آخرین اصلاحیه‌ها، قوانین مرتبط، دستورالعمل‌های مرتبط و آرای وحدت‌رویه

ده مجموعه کامل از قوانین شامل؛
دفتر نخست: قوانین و مقررات مرتبط با آیین دادرسی کیفری
دفتر دوم: قانون مجازات اسلامی و قوانین و مقررات مرتبط
دفتر سوم: قوانین و مقررات مرتبط با مواد مخدر و قاچاق
دفتر چهارم: قوانین مرتبط با امور پولی، بانکی و اقتصادی
دفتر پنجم: قوانین و مقررات مرتبط با جرایم رانندگی
دفتر ششم: قوانین و مقررات مرتبط با هواپیمایی
دفتر هفتم: قوانین مرتبط با ورود و اقامت غیرمجاز
دفتر هشتم: قوانین مرتبط با امور پزشکی و بهداشتی
دفتر نهم: قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست
دفتر دهم: قوانین و مقررات مرتبط با مطبوعات، وسایل ارتباطی، مالکیت فکری

#آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مجازات
#موادمخدر #قاچاق
#قوانین_امور_پولی_بانکی
#قوانین_جرایم_رانندگی
#قوانین_هواپیمایی
#قوانین_اقامت
#قوانین_امور_پزشکی_بهداشتی
#قوانین_محیط_زیست
#قوانین_مطبوعات #ارتباطات #مالکیت_فکری
#انتشارات_قوه_قضاییه
#معاونت_منابع_انسانی_دادگستری_تهران
#قوه_قضاییه

شابک: 9786004802062