آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: سوئد

۳,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: سجاد افشار

مطالعات تطبیقی

پالتویی – 88 صفحه

چاپ اول – ۱۳۹۷
قیمت: 3000 تومان

ناموجود