مجموعه قوانین حقوقی و کیفری – ویژه آزمون قضاوت (دو جلدی)

چاپ تمام

به سفارش: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه – اداره کل آموزش

چاپ پنجم – دی ۱۳۹۹
قیمت دوره دوجلدی: ۱۳۵۰۰۰ تومان

#قانون_مدنی
#قانون_تجارت
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_اجرای_احکام_مدنی
#قانون_شوراهای_حل_اختلاف
#قانون_مجازات_اسلامی
#قانون_مجازات_اسلامی_تعزیرات
#قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشا_اختلاس_کلاهبرداری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اصلاحات_الحاقات
#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری

شابک حقوقی:9786008485315
شابک کیفری:9786008485261