فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره۹۹ _ پاییز۹۸

۳۰,۰۰۰ تومان

 

مدیرمسئول: احسان مظفری
چاپ پاییز ۱۳۹۹
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان
#مجله_قضاوت

#آموزش_دادگستری_استان_تهران
#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد