فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۹۸ – تابستان۹۸

۳۰,۰۰۰ تومان

#آموزش_دادگستری_استان_تهران
#انتشارات_قوه_قضاییه

مدیرمسئول: احسان مظفری
چاپ پاییز ۱۳۹۹
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان
#مجله_قضاوت

در انبار موجود نمی باشد