نقد رای – بررسی و نقد آرای برگزیده محاکم دادگستری استان تهران (سال ۱۳۹۸) – چاپ دوم

۶۸,۰۰۰ تومان

تدوین: اداره پژوهش دادگستری کل استان تهران
به کوشش: احسان مظفری، بدیع فتحی

چاپ دوم – ۴۶۳ صفحه – تکجلدی – آذر ۱۳۹۹

#محاکم_حقوقی
#محاکم_کیفری
#محاکم_خانواده
#قرار_نهایی_دادسرا

مشتمل بر آرای قضایی با محوریت؛

#تمایز_دفاع_از_دعوا
#خسارت_معنوی
#تعارض_سند_رسمی_و_عادی
#صلاحیت_و_دعوای_اضافی
#ابطال_رای_داور
#حجیت_نظر_کارشناسی
#معیار_جرم_کلاهبرداری
#جرم_توهین_به_مامور_دولت
#قرار_جلب_به_دادرسی

موجود در انبار