واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

۱۲,۰۰۰ تومان

فاطمه افشاری
چاپ اول – ۶۴ صفحه – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#مفهوم_شناسی #معیار_تمایز
#موسسه_دولتی #شرکت_دولتی
#موسسه_عمومی_غیر_دولتی
#نظام_حرفه_ای #نظام_صنفی
#صلاحیت_ایجاد_تشکیلات
#ماده_۱۸۷_قانون_برنامه_توسعه
#خدمات_عمومی #درآمدها #معاملات
#نظارت_قضایی
#شخصیت_حقوقی_مستقل
#مرکز_وکلا_قوه_قضاییه
#کارشناسان_رسمی_دادگستری
#مرکز_مشاوران_خانواده_قوه_قضائیه
#ماهیت_حقوقی_مرکز_وکلا
#انتشارات_قوه_قضاییه

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار