مجموعه دیدگاه‌های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران در امور مدنی و کیفری (کمیسیون‌های ماهانه قضایی) سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در سه جلد

۱۲۵,۰۰۰ تومان

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

چاپ اول – اسفند ۱۳۹۹
قیمت دوره سه‌جلدی: ۱۲۵۰۰۰ تومان

#حقوق_مدنی
#آیین_دادرسی_مدنی
#حقوق_جزای_عمومی
#حقوق_جزای_اختصاصی
#آیین_دادرسی_کیفری
#وجه_التزام
#حق_کسب_و_پیشه
#حکم_تخلیه
#خلع_ید_اموال_منقول_مشاعی
#ابطال_سند_رسمی
#تغییر_کاربری
#تقاضای_دیه_از_بیت_المال
#قرار_منع_تعقیب
#تشخیص_دفاع_از_دعوا
#تعیین_داور
#کیفرخواست_علیه_شخص_حقوقی
#معیار_جزای_نقدی_در_فروش_مال_غیر
#محکومیت_مالی
#توقیف_اموال_منقول_غیرمنقول_شهرداری
#مرور_زمان_در_کلاهبرداری
#تبعیت_دادگاه_حقوقی_از_رای_دادگاه_کیفری

شابک سال 1395: 9786004802154
شابک سال 1396: 9786004802161
شابک سال 1397: 9786004802178

ناموجود