حقوق ضابطان نظامی (وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی)

۹۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر حامد نیکونهاد
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چاپ اول: اردیبهشت 1401

رقعی – 244 صفحه
قیمت: 90۰۰۰ تومان

#بررسی_تحلیلی_مفاهیم_کلیدی
#وظایف_و_اختیارات_ضابط_نظامی
#مسئولیت‌های_قانونی_ضابط_نظامی

شابک: 9786004802420

موجود در انبار