قانون تجارت ـ چاپ سوم (جیبی)

۷۵,۰۰۰ تومان

چاپ سوم ـ اردیبهشت 1401
312 صفحه ـ جیبی

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

بانضمام:
نظریه فقهای شورای نگهبان
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه‌های قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#حقوق_تجارت

شابک: 9786004800754

موجود در انبار