قانون تجارت (جیبی)

چاپ تمام

۳۰۴صفحه – جیبی – زمستان۱۳۹۸قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه
#حقوق_تجارت

شابک: 9786004800754