مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۱۶ – زمستان ۱۴۰۰

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چاپ شده در مرداد 1401
قیمت: 160 هزار تومان

#تحلیل_حقوقی
#رویه_قضایی
#دادگستری
#مجله_حقوقی

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار