فساد در نظام های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۰۷

۸,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ رقعی _ 205 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485063

موجود