تحقیقات قضایی ۱

۱۰,۰۰۰ تومان

  •  بررسی وضعیت بودجه قوه قضاییه در پرتو اصول قانون اساسی
  • پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه
  • مبانی قانونی و روشهای جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه
  • خدمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران
  • مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار
  • فرآیند اعمال اصل 170 قانون اساسی از سوی مراجع قضایی
  • نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

چاپ اول _ رقعی _ 280 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706824

موجود