تحقیقات قضایی ۲

۱۲,۰۰۰ تومان

  • استقلال مالی قوه قضاییه
  • مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار
  • گزارش پژوهشی تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه
  • نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضاییی _ بررسی موردی کشورها
  • راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت
  • آسیب شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه
  • آشنایی با نظام قضایی روسیه

چاپ اول _ رقعی _312 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706848

موجود