تحقیقات قضایی ۳

۱۰,۰۰۰ تومان

  • مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی
  • جرم سیاسی در حقوق تطبیقی
  • حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضاییه _ اصل 126
  • مبانی قانونی و روشهای جذب و آزموزش قضات محاکم اداری در فرانسه
  • رابطه رویه قضایی  قانون
  • بررسی عملکرد قوه قضاییه و گزارشهای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
  • معیارهای تمایز قرارداد اداری از سایر قراردادها و مرجع صالح رسیدگی

چاپ اول _ رقعی _256 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706992

موجود