تحقیقات قضایی ۴

۱۰,۰۰۰ تومان

  • بررسی رابطه ریاست قوه قضاییه و سازمان های تابعه
  • حقوق و خط مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی
  • مسئولیت پزشک
  • نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات توسط مقام اداری
  • امکانسنجی دستیار قضایی در ایران، فرانسه و آمریکا
  • قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی

چاپ اول _ رقعی _256 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485018

موجود