تحقیقات قضایی ۵

۲۲,۰۰۰ تومان

  • ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری
  • نظام حقوقی کانون وکلا
  • جرایم علیه حقوق اساسی ملت
  • قلمرو اصل 167 قانون اساسی و جواز استناد به فقه در پرونده های جزایی
  • مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی
  • آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین

چاپ اول _ رقعی _368 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485131

موجود در انبار