تحقیقات قضایی ۹

۲۰,۰۰۰ تومان

حل و فصل اجباری اختلاف از طرق غیر قضایی
جایگاه استناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن
خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار
نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح  قوانین
توسعه مفهوم ذی نفع در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

چاپ اول _ رقعی 352 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485605

موجود