تحقیقات قضایی ۱۰ ـ حقوق خصوصی

۱۷,۰۰۰ تومان

صدور قرار ابطال دادخواست باتکیه بر رویه محاکم
مهارت های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی
نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم
قاعده فراش و شناسایی باآزمایش دی.ان.ای  اثبات نسب

چاپ اول _ رقعی 288صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485759

ناموجود