تحقیقات قضایی ۱۰ _ حقوق خصوصی

۱۷,۰۰۰ تومان

  • صدور قرار ابطال دادخواست باتکیه بر رویه محاکم
  • مهارت های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی
  • نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی
  • مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم
  • قاعده فراش و شناسایی باآزمایش دی.ان.ای  اثبات نسب

چاپ اول _ رقعی 288صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد