تحقیقات قضایی ۸

۲۰,۰۰۰ تومان

  • درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
  • درآمدی بر تفسیر قضایی در حقوق عمومی
  • شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب و کار ایران
  • ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه
  • از نحوه صدور ارای قضایی تجاری در کشورهای بالکان

چاپ اول _ رقعی 352 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار