پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی _ ۸ جلدی

۴۳۹,۶۰۰ تومان

دوره 8 جلدی نفیس در قطع رحلی (موجودی محدود) 

پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات، مجموعه‌ای 8 جلدی شامل آرای صادره دادگاه‌ها، آرای وحدت رویه، بخشنامه‌های قضایی، نشست‌ها و کمیسیون‌های قضات دادگستری، آرای دادگاه انتظامی قضات، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و نظرات فقهی است و به ترتیب مواد قانونی تدوین شده است.

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار