فصلنامه علمی ـ تخصصی قضاوت، شماره ۹۵ 

۳۰,۰۰۰ تومان

چاپ اول

#قوه_قضاییه
#آموزش_دادگستری_استان_تهران
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

فقط 3 عدد در انبار موجود است