جرم‌شناسی جرایم شرکت‌های تجاری (چاپ دوم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

مولف: مجید صادق‌نژاد نائینی

چاپ دوم – دی 1401
(چاپ اول – اردیبهشت ۱۴۰۰)
۴۸۸ صفحه – رقعی

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#جرم_شناسی
#شرکت_های_تجاری

موجود