جرم‌شناسی جرایم شرکت‌های تجاری

۹۰,۰۰۰ تومان

مولف: مجید صادق‌نژاد نائینی

چاپ اول – ۴۸۸ صفحه – اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت: 90000 هزار تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#جرم_شناسی
#شرکت_های_تجاری

موجود در انبار