قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی

۲۵,۰۰۰ تومان

ایرج بابایی ـ ماهدیس خیاط

چاپ دوم – ۸۰ صفحه – فروردین ۱۴۰1
قیمت: 25۰۰۰ تومان

#قضات_غیر_حرفه_ای
#جایگاه #صلاحیت #انتصاب
#هیات_منصفه #قضات_افتخاری
#نظام_انحصاری (بدون_دخالت_قضات_غیر_حرفه_ای)
#نظام_مختلط (تلفیق_قضات_حرفه_ای_و_غیر_حرفه_ای)
#آموزش #نظارت #جذب
#وضعیت_در_کشورهای_عضو_اتحادیه_اروپا
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786227553079

موجود در انبار