حقوق کودک و محيط زيست با تمرکز بر تغییرات آب‌وهوایی  (نظریه عمومی شماره ۲۳ – ۲۰۲۳ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد)

۶۰,۰۰۰ تومان

حقوق کودک و محيط زيست با تمرکز بر تغییرات آب‌وهوایی
(نظریه عمومی شماره ۲۳ – ۲۰۲۳ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد)
ترجمه و پژوهش: شعله شکوری فرد، دکتر امیر حسین محبعلی
ناظران علمی: دکتر مهدی هادی، دکتر محمد بارانی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
چاپ اول – اردیبهشت 1403
قیمت : 60.000 تومان
94 صفحه – رقعی
#برخورداری_کودک_از_محیطی_پاک_و_سالم
#محیط_زیست_در_متون_دینی
#حق_حیات_بقا_و_رشد
#تفسیر_حقوق_کودک
#حقوق_خاص_کودک
#تغییرات_آب‌وهوایی
#حقوق_کودک_بومی
شابک: 9786004802994

موجود