رشد کیفری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (بررسی ابعاد حقوقی، روان و عصب شناختی و رهنمودهای احراز آن)

۵۰,۰۰۰ تومان

رشد کیفری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی
(بررسی ابعاد حقوقی، روان و عصب شناختی و رهنمودهای احراز آن)
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
چاپ اول – اردیبهشت 1403
قیمت : 50.000 تومان
72 صفحه – رقعی
#اصول_راهنما_جهت_احراز_رشد_و_کمال_عقل_کودک
 #مفهوم_درک_حرمت_و_ماهیت_رفتار_مجرمانه
#تحلیل_حقوقی_رشد_کیفری_مندرج_در_ماده۹۱
#اصول_راهنما_برای_مقامات_قضائی
#اصول_راهنما_برای_پزشکان_قانونی
#رشد_شناختی_مغز
شابک: 9786004803052

موجود